PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE

SUNRISE

REGISTA

HIROSHI KOBAYASHI

COMPOSIZIONE DELLA SERIE & SCRIPT

ICHIRO OHKOUCHI

IDEA ORIGINALE

Hajime Yatate
Yoshiyuki Tomino

PROGETTAZIONE PERSONAGGI ORIGINALI

MOGUMO

DESIGN PROTAGONISTA

MARIE TAGASHIRA

PROGETTAZIONE PERSONAGGI

JURI TOIDA
HIROTOSHI TAKAYA

PROGETTAZIONE MECCANICA

JNTHED
KANETAKE EBIKAWA
WATARU INATA
IPPEI GYOBU
KENJI TERAOKA
TAKAYUKI YANASE

ANIMATORI MECCANICI RESPONSABILI

SHINYA KUSUMEGI
KANTA SUZUKI
SEIMEI MAEDA

CO-REGISTA

RYO ANDO
SHINYA WATADA

DIRETTORE TECNICO

YOHEI MIYAHARA

RICERCHE PER L'AMBIENTAZIONE

SEIICHI SHIRATO

RICERCHE PER LA FANTASCIENZA

YUYA TAKASHIMA

DIREZIONE MECCANICA

RYOJI SEKINISHI

DIREZIONE AMBIENTAZIONE

HISADAKE

BOZZETTI

E WO KAKU PETER
ESUTHIO

ART DESIGNER

TOMOAKI OKADA
KENICHI MORIOKA
KAZUSHIGE KANEHIRA
JUNICHIRO TAMAMORI
YASUYOSHI UETSU

CONCEPT ART

LIN JUNBUN

DIRETTORE ARTISTICO

AYUMI SATO

COLORI AMBIENTAZIONE

KAZUKO KIKUCHI

DIRETTORE DEL SUONO

JIN AKETAGAWA

FOTOGRAFIA

SHOTA KODERA

REGISTA CG 3D

SHINICHI MIYAKAZE

DESIGN GRAFICHE

KAORI SEKI

MONTAGGIO

KENGO SHIGEMURA

MUSICA

TAKASHI OHMAMA

PRODOTTO DA

BANDAI NAMCO FILMWORKS

SOTSU

MBS

Suletta Mercury

Kana
Ichinose

COMMENT

Miorine Rembran

Lynn

COMMENT

Guel Jeturk

Yohei
Azakami

COMMENT

Elan Ceres

Natsuki
Hanae

COMMENT

Shaddiq Zenelli

Makoto
Furukawa

COMMENT

Nika Nanaura

Yume
Miyamoto

COMMENT

Chuatury Panlunch

Miyu
Tomita

COMMENT

Prospera

Mamiko
Noto

Delling Rembran

Naoya
Uchida